FőoldalTájékoztatásJogi nyilatkozat és adatvédelmi politika

Jogi nyilatkozat és adatvédelmi politika

A Pöttyös weboldalait (Pöttyös - www.pottyos.hu, www.pöttyös.hu és a Pöttyös Kapitány - www.pottyoskapitany.hu) a FrieslandCampina Hungária Zrt. (cím: 1134 Bp., Váci út 33.) megbízásából az Oditech-Stúdió Kft. (1085 Budapest, Blaha Lujza tér 1.) üzemelteti.

ADATVÉDELEM

A Pöttyös weboldalai általában ingyenesen és anélkül látogathatóak, hogy bárkinek önmagáról bármilyen személyes adatot meg kellene adnia. Azonban meghatározott részekhez való hozzáférés regisztrációhoz kötött, melynek során a regisztrálónak olyan információkat kell megadnia, melyek személyes adatoknak minősülnek. Egyes adatok megadása kötelező, míg más adatok megadása a regisztrációnak nem előfeltétele.

A FrieslandCampina Hungária Zrt. megbízásából az Oditech-Stúdió Kft. mint adatkezelő, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tv. rendelkezéseit teljes körűen betartva kezeli az adatokat, és kizárólag abban a körben, amelyhez Ön hozzájárulását adta. A regisztráció során a FrieslandCampina Hungária Zrt. és az Oditech-Stúdió Kft. tudomására jutott személyes adatait nem teszi más számára hozzáférhetővé (kivéve a jogszabályi kötelezés vagy hatósági eljárás eseteit), csak abban az esetben, ha Ön ahhoz kifejezett jóváhagyó hozzájárulását adta.

Önnek jogában áll, hogy FrieslandCampina Hungária Zrt.-től vagy az Oditech-Stúdió Kft.-től bármikor tájékoztatást kérhessen az adatai kezeléséről, valamint a weboldalra történő belépést követően az adatmódosítás menüpontban személyes adatait helyesbítheti, vagy regisztrációját megszüntetheti.

Az adatkezelés nyilvántartási száma: bejelentés alatt.

VÉDJEGYJOGOK ÉS EGYÉB SZELLEMI ALKOTÁSOKHOZ FŰZŐDŐ JOGOK

A weboldalon található tartalom (szöveg, más szellemi tulajdon) a FrieslandCampina Hungária Zrt. szellemi tulajdonát képezi és FrieslandCampina Hungária Zrt. előzetes írásbeli engedélye nélkül sem online, sem nyomtatott formában nem használható fel. A weboldal egyes részeit (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videóanyag stb.) Ön kizárólag saját felhasználás céljából lementheti vagy kinyomtathatja, de nem válik jogosulttá a Weboldal így többszörözött részének a továbbhasználatára, terjesztésére, fénymásolására, átvételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára.

A Pöttyös, a Pöttyös Túró Rudi és a Pöttyös Kapitány megjelölések védjegyjogosultja a FrieslandCampina Hungária Zrt. A pöttyös.hu, pottyos.hu, pottyoskapitany.hu domain nevek a FrieslandCampina Hungária Zrt. javára bejegyzettek. Ezen megjelölések vagy a velük összetéveszthetőségig hasonló megjelölések harmadik személyek által történő bárminemű használata (kivételt képez a weboldalra, termékre vagy a FrieslandCampina Hungária Zrt.-re hivatkozás), a FrieslandCampina Hungária Zrt. jogait sérti, melynek védelmében készek vagyunk haladéktalanul jogi lépéseket tenni.

Az Ön által rendelkezésre bocsátott fotók, ötletek tekintetében ingyenes, területi korlátozás nélküli, határozatlan időre szóló, a rendelkezésre bocsátás időpontjában ismert valamennyi felhasználási módra kiterjedő használati jogot enged a FrieslandCampina Hungária Zrt.-nek. Az Ön által rendelkezésre bocsátott fotók harmadik személyek jogait sem közvetlenül, sem közvetett módon sem sérthetik, valamint Ön megfelelő jogosultságokkal kell rendelkezzen az elérhetővé tételükre.

Amennyiben jelen dokumentum módosításra kerül, FrieslandCampina Hungária Zrt. megbízásából az Oditech-Stúdió Kft. a változásokat a weboldalon megfelelően közzéteszi.

A honlap technikai követelményei

COOKIE-K

Oldalaink megtekintése csak olyan böngészővel lehetséges, melyekben ezek engedélyezve vannak.
A Cookie-k engedélyezésének menete:

 • Mozilla Firefox angol:
  Edit -> Perferences -> Privacy -> Cookies -> Allow sites to set cookies
 • Mozilla Firefox magyar:
  Eszközök -> Beállítások -> Adatvédelem -> Sütik fül -> Sütik engedélyezése pipa
 • Internet Explorer angol:
  Tools -> Perferences -> Privacy -> csúszka = medium
 • Internet Explorer magyar:
  Eszközök -> Internetbeállítások -> Adatvédelem fül -> csúszka = közepes

ADOBE/MACROMEDIA FLASH

Az oldalaink megtekintéséhez a Flash lejátszó legalább 8-as verziójára van szükség, amely a gyártó oldaláról ingyenesen letölthető és telepíthető.

JAVASCRIPT

Oldalaink megtekintése csak olyan böngészőkkel lehetséges, melyek ezt a technológiát támogatják.
A JavaScript-k engedélyezésének menete:

 • Mozilla Firefox angol:
  Edit -> Perferences -> Content -> Enable JavaScript
 • Mozilla Firefox magyar:
  Eszközök -> Beállítások -> Tartalom -> JavaScript engedélyezése
 • Internet Explorer angol:
  Tools -> Perferences -> Privacy -> csúszka = medium
 • Internet Explorer magyar:
  Eszközök -> Internetbeállítások -> Adatvédelem fül -> csúszka = közepes

BÖNGÉSZŐ

Oldalaink az összes korszerű böngészőn működnek, többek között:

 • Mozilla Firefox (Windows, Linux, MacOSX)
 • Opera
 • Internet Explorer (7.x vagy magasabb verziószám)

Környezeti politika

A FrieslandCampina Hungária ZRt. fő törekvése, hogy Magyarországon vezető pozíciót töltsön be az egészséges és magas minőségű tejtermékek értékesítése és forgalmazása területén, azzal az átfogó céllal együtt, hogy a környezetet minél kevésbé terhelje. A Társaság vezetése tudatában van annak, hogy hosszú távú céljai eléréséhez a környezettudatos magatartás kialakítása és fejlesztése alapvető követelményt jelent. A versenyképesség megőrzése, további javítása érdekében összhangot teremt gazdasági és környezetvédelmi tevékenységei között.

A FrieslandCampina Hungária ZRt. megtesz mindent a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés és a környezetszennyezés megelőzése érdekében. A számunkra munkát végző szervezeteknél törekszünk a környezeti szempontok erősítésére.

Alapvető, hosszú távú környezeti céljaink a következők:

 • A vállalat környezetében élő lakossággal megfelelő kapcsolat kialakítása, szempontjaik lehetőségekhez mérten történő figyelembe vétele./ tevékenységünkkel ne zavarjuk a lakosságot
 • Az energiaforrások és a vízbázis takarékos felhasználása.
 • Üzemvitelünk biztonságát folyamatosan növeljük, hogy megelőzzük a havária eseteket.
 • Munkatársaink szakmai és környezetvédelmi ismereteinek fejlesztése fontos szerepet játszik a környezetvédelmi szemléletmód meghonosításában, ezért törekszünk az ez irányú fejlődésük elősegítésére.
 • Részt vállalunk a hazai környezetvédelmi törvényalkotási-véleményezési folyamatban.
 • Különös figyelmet fordítunk a környezetvédelemmel, illetve a környezetközpontú irányítással kapcsolatos információáramlás megszervezésére, a hatóságok és a közvélemény tájékoztatására szolgáló rendszerek hatékony működtetésére.
 • Partnereink (pl. külső vállalkozók) bevonása.
 • A vonatkozó környezeti tényezők védelme, a környezeti hatások csökkentése.

Törekvéseink megvalósítása érdekében céljainkat időszakosan kitűzzük, és cselekvési programokat állítunk össze a megvalósítás támogatására.

A Társaság vezetése elkötelezetten támogatja Környezeti Politikájának megvalósítását, biztosítja a szükséges erőforrásokat, a környezetgazdálkodás jogi és egyéb előírások teljesítése mellett környezetvédelmi tevékenységét folyamatosan továbbfejleszti.


2012. szeptember 15.

Készítette a Kraftwork - 2013-2018.